Skip to main content

RENOVERING OG MONTERING AF GESIMS I KØBENHAVN

TYPER AF GESIMSER

En gesims er en fremspringende bygningsdel, der ofte ses over bygningers indgange og vinduer. En gesims er med til at fremhæve en bygnings karakter og give den et særpræg. Gesimser kan forekomme både indvendigt og udvendigt – og kan begge steder være med til at skabe et elegant klassisk udseende.

Traditionelt blev gesimser som regel monteret på bygningens udvendige facade – derfor ses det oftest på gamle bygninger. I dag bruges gesimser dog også som en del af den indvendige udsmykning i eksempelvis entreer og spisestuer, hvor de skaber et elegant udtryk.

Vi håndlaver alle gesimser i gips og andre materialer efter traditionelle teknikker og efterprøvede metoder. Vi sætter en stor ære i at levere et produkt, der er pænt og holder i mange år.

HVAD ER VIGTIGT, NÅR DU SKAL VÆLGE GESIMS?

Når du skal vælge hvilken gesims der passer til din bolig, skal der udover stilart ligeledes tages højde for størrelsen, således at gesimsen passer til rummets eller bygningens højde. Endvidere er det vigtigt, at tage højde for mulige forhindringer såsom vinduernes placering, el-udtag osv.

Alt dette hjælper vi dig naturligvis med, så du således får det bedst mulige resultat. Det vigtigste for os er, at du i sidste ende er tilfreds.

ANDRE FACADEUDSMYKNINGER

En gesims findes oftest på facaden af ældre samt fredede bygninger, og langt de fleste opgaver vi får handler om renovering af disse facader.

Bygningerne, eksempelvis etageejendomme eller villaer, har tit andre typer af udsmykninger, der er typiske for den tid de er bygget i. Det kan eksempelvis være friser, skulpturer eller balustrader. Vi har stor erfaring med disse typer af facadeudsmykning samt andre typer.

Vores kendskab til de oprindelige teknikker og metoder gør, at vi kan genskabe og renovere facadeudsmykninger, så de igen fremstår som oprindeligt. Vi tilbyder mange muligheder inden for facader og facadeudsmykning.

VI TILBYDER:

  • Renovation af gamle forfaldende gesimser

  • Støbning og montering af nye gesimser

HAR DU SPØRGSMÅL?

Hvis du har spørgsmål vedrørende gesimser og andet stukarbejde, opfordrer vi dig til at kontakte os – vi rådgiver dig gerne om hvilke muligheder du har, og hvad vi kan tilbyde dig.